Serie Bedrijfsadministratie met ERP
Titel: Bedrijfsadministratie met ERP
Auteurs: Hans van der Hoeven en Arjan Beunen
Verschenen: 2e druk, juli 2020 bij
Noordhoff Uitgevers
ISBN: 
9789001590901
De eerste druk is nog leverbaar tot zomer 2021
Ga naar de webpagina van Noordhoff voor dit boek

Titel: Bedrijfsadministratie met ERP in Microsoft Dynamics 365 Business Central
Auteurs: Coen Overgaag, Rob Gabriëls, Geert Penners en Hans van der Hoeven
Verschenen: 2e druk, augustus 2020 bij Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers  
ISBN: 978-90-01-836-207
De eerste druk is nog leverbaar tot zomer 2021
Ga naar de webpagina van Noordhoff voor dit boekGa naar Youtube filmpjes
KIJK HIERONDER VOOR ENKELE YOUTUBE-VIDEO'S OVER de 1e druk van DEZE METHODE


Testimonials over Bedrijfsadministratie met ERP
  
Over dit boek

Dit boek is geschreven naar aanleiding van de vernieuwing van het vakdomein bedrijfsadministratie in het HBO. Veel docenten constateerden dat de bestaande literatuur te ver vervreemd was geraakt van de beroepspraktijk: de beroepspraktijk heeft zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. De twee belangrijkste ontwikkelingen zijn:

·         Een sterke nadruk op de procesoriëntatie in plaats van de functionele gerichtheid.

·         De integratie tussen bedrijfsadministratie en ERP, de integratie van domeinen logistiek, financiën, controlling, verkoop, HRM en dergelijke.

Daarom is in dit boek gekozen voor een geheel nieuwe opzet, een procesgeoriënteerde aanpak, waarbij de processen uit de praktijk als handvat zijn gehanteerd. Docenten en andere gevorderden zullen af en toe verbaasd zijn over de volgorde waarin de onderwerpen zijn gerangschikt, omdat deze sterk afwijkt van de volgorde in de tot nu toe bestaande literatuur. De procesinsteek is echter in het beroepenveld de huidige manier van werken, vandaar dat ook een studieboek daarop moet voorbereiden.

Een tweede wezenlijk verschil ten opzichte van bestaande methodes is dat er een sterke integratie bestaat vanuit de bedrijfsadministratie naar ERP (Enterprise Resource Planning). Vanwege het herstellen van de nauwe band met de huidige beroepspraktijk is dit noodzakelijk gebleken: het domein bedrijfsadministratie bestuderen zonder de toepassing in moderne informatiesystemen is volgens vele praktijkbeoefenaren niet meer adequaat.

Dit theorieboek is pakketonafhankelijk geschreven en vormt voor studenten het startpunt in het gebruik van de hele serie. Omdat het pakketonafhankelijk is, zijn niet alle details besproken: deze staan toegelicht in een pakket-specifiek toepassingsboek. Dat toepassingsboek kent dezelfde hoofdstukindeling als het theorieboek. Beide boeken kunnen daarom naast elkaar worden gebruikt om een onderwerp te belichten. Er is een praktijkboek aan de hand van Microsoft Dynamics 365 Business Central.

De in dit theorieboek aanwezige opgaven zijn deels traditioneel van aard, maar er zijn ook opgaven die verder gaan dan eerder gebruikelijk was. Het studenten actief laten nadenken over de informatievoorziening en rapportages en de relatie van die twee tot de bedrijfsprocessen vindt u ook in de opgaven terug.

Niet alle onderwerpen die bij boekhouden aan bod zouden kunnen komen, zijn in dit boek uitgewerkt. We hebben een selectie gemaakt van de meest voorkomende processen en daarin hebben de onderwerpen een plaats gekregen.


Over de auteurs

Drs. Hans van der Hoeven is in binnen- en buitenland bekend als expert op dit vakgebied en bekleedt diverse adviesfuncties voor ERP in het hoger onderwijs. Als auteur heeft hij al vele boeken op zijn naam staan.

Drs. Arjan Beunen heeft, voordat hij koos voor het docentschap, een aantal financiële functies in het bedrijfsleven bekleed.

Ir. Coen Overgaag heeft onder andere bij Exact Automatisering, Akzo Nobel en Microsoft gewerkt, waar hij vanuit diverse rollen senioriteit op het ERP gebied heeft opgebouwd. Op dit vakgebied heeft hij al enige boeken geschreven.

Rob Gabriëls BSc heeft zijn Microsoft Dynamics Business Central-kennis opgedaan en uitgedragen bij Microsoft, het partnerkanaal en bij een groothandel in optiekproducten. Hij werkt op freelance basis als consultant.

Ir. Geert Penners is als docent ERP werkzaam in het hoger onderwijs. Daarvoor heeft hij als productiemanager gewerkt en als consultant vijftien jaar implementaties van Exact en Microsoft Dynamics NAV bij productiebedrijven begeleidt. E