Serie Bedrijfsadministratie met ERP


Titel: Bedrijfsadministratie met ERP
Ondertitel: Financieel geïnformeerd
Auteurs: Hans van der Hoeven en Arjan Beunen
Verschenen: augustus 2014 bij
Noordhoff Uitgevers
ISBN: 
978-90-01-829-070
De tweede herziene druk wordt in het voorjaat van 2020 verwacht.
Ga naar de webpagina van Noordhoff voor dit boekBA met ERP in MS Dynamics NAV


Titel: Bedrijfsadministratie met ERP in Microsoft Dynamics NAV
Ondertitel: Financieel geïnformeerd
Auteurs: Coen Overgaag, Rob Gabriëls, Geert Penners en Hans van der Hoeven
Verschenen: april 2015 bij Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers  
ISBN: 978-90-01-836-207
De tweede herziene druk, met Microsoft Dynamics 365 Business Central, wordt in de zomer van 2020 verwacht.
Ga naar de webpagina van Noordhoff voor dit boek

Bedrijfsadministratie met ERP in Exact online

Titel: Bedrijfsadministratie met ERP in Exact online
Ondertitel: Financieel geïnformeerd
Auteurs: Coen Overgaag, Rob Gabriëls, Geert Penners en Hans van der Hoeven
Verschenen: augustus 2017 bij Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers  
ISBN: 978-90-01-846-060
Dit boek wordt niet herzien.
Ga naar de webpagina van Noordhoff voor dit boek


Ga naar Youtube filmpjes
KIJK HIERONDER VOOR ENKELE YOUTUBE-VIDEO'S OVER DEZE METHODE


Testimonials over Bedrijfsadministratie met ERP
  
Over dit boek

Dit boek is geschreven naar aanleiding van de vernieuwing van het vakdomein bedrijfsadministratie in het HBO. Veel docenten constateerden dat de bestaande literatuur te ver vervreemd was geraakt van de beroepspraktijk: de beroepspraktijk heeft zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. De twee belangrijkste ontwikkelingen zijn:

·         Een sterke nadruk op de procesoriëntatie in plaats van de functionele gerichtheid.

·         De integratie tussen bedrijfsadministratie en ERP, de integratie van domeinen logistiek, financiën, controlling, verkoop, HRM en dergelijke.

Daarom is in dit boek gekozen voor een geheel nieuwe opzet, een procesgeoriënteerde aanpak, waarbij de processen uit de praktijk als handvat zijn gehanteerd. Docenten en andere gevorderden zullen af en toe verbaasd zijn over de volgorde waarin de onderwerpen zijn gerangschikt, omdat deze sterk afwijkt van de volgorde in de tot nu toe bestaande literatuur. De procesinsteek is echter in het beroepenveld de huidige manier van werken, vandaar dat ook een studieboek daarop moet voorbereiden.

Een tweede wezenlijk verschil ten opzichte van bestaande methodes is dat er een sterke integratie bestaat vanuit de bedrijfsadministratie naar ERP (Enterprise Resource Planning). Vanwege het herstellen van de nauwe band met de huidige beroepspraktijk is dit noodzakelijk gebleken: het domein bedrijfsadministratie bestuderen zonder de toepassing in moderne informatiesystemen is volgens vele praktijkbeoefenaren niet meer adequaat.

Dit theorieboek is pakketonafhankelijk geschreven en vormt voor studenten het startpunt in het gebruik van de hele serie. Omdat het pakketonafhankelijk is, zijn niet alle details besproken: deze staan toegelicht in een pakket-specifiek toepassingsboek. Dat toepassingsboek kent dezelfde hoofdstukindeling als het theorieboek. Beide boeken kunnen daarom naast elkaar worden gebruikt om een onderwerp te belichten. Er zijn twee toepassingboeken voorzien: de ene aan de hand van Microsoft Dynamics NAV en de andere aan de hand van een ander ERP-systeem.

De in dit theorieboek aanwezige opgaven zijn deels traditioneel van aard, maar er zijn ook opgaven die verder gaan dan eerder gebruikelijk was. Het studenten actief laten nadenken over de informatievoorziening en rapportages en de relatie van die twee tot de bedrijfsprocessen vindt u ook in de opgaven terug.

Niet alle onderwerpen die bij boekhouden aan bod zouden kunnen komen, zijn in dit boek uitgewerkt. We hebben een selectie gemaakt van de meest voorkomende processen en daarin hebben de onderwerpen een plaats gekregen.


Over de auteurs

Een aantal van de auteurs zijn docent aan de Academie voor Financieel Management van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, waar zij onder meer verantwoordelijk zijn voor het doceren van de vakken bedrijfsadministratie, ERP en administratieve organisatie. 

Drs. Hans van der Hoeven is in binnen- en buitenland bekend als expert op dit vakgebied en bekleedt diverse adviesfuncties voor ERP in het hoger onderwijs. Als auteur heeft hij al vele boeken op zijn naam staan.

Drs. Arjan Beunen heeft, voordat hij koos voor het docentschap, een aantal financiële functies in het bedrijfsleven bekleed.

Ir. Coen Overgaag heeft onder andere bij Exact Automatisering, Akzo Nobel en Microsoft gewerkt, waar hij vanuit diverse rollen senioriteit op het ERP gebied heeft opgebouwd. Op dit vakgebied heeft hij al enige boeken geschreven.

Rob Gabriëls BSc heeft zijn Microsoft Dynamics NAV kennis opgedaan en uitgedragen bij Microsoft, het partnerkanaal en bij een groothandel in optiekproducten. Vanaf 2015 werkt hij op freelance basis als consultant.

Ir. Geert Penners is als docent ERP werkzaam in het hoger onderwijs. Daarvoor heeft hij als productiemanager gewerkt en als consultant vijftien jaar implementaties van Exact en Microsoft Dynamics NAV bij productiebedrijven begeleidt. Eerder schreef hij een boek over controlling in een productiebedrijf met Microsoft Dynamics NAV 2009.