Master Class met Exact online

Theorieboek Bedrijfsadministratie met ERP  
In vier dagen up to date

Specifiek gericht op HBO docenten

 

Theorie, gericht op de praktijk van nu

Hands-on training in Exact online

 

Sluit aan bij “Bedrijfsadministratie met ERP”

Direct toe te passen in uw lessen


Doelgroep

HBO-docenten die het vak Bedrijfsadministratie geven en zich willen bijscholen in de meest recente ontwikkelingen in hun vakgebied om daarmee een basis te leggen voor herziening van het eigen curriculum en de uitvoering daarvan in de eigen colleges en practica. De serie “Bedrijfsadministratie met ERP”, meer concreet het theorieboek en de toepassing in Exact online  staan centraal.

Omvang en aard

De master class is een driedaags event. In die periode wordt zowel ingegaan op de theorie, maar een fors deel van de tijd wordt besteed aan het verkrijgen of verbeteren van de eigen vaardigheid in het ERP-systeem Exact online. Niet de gehele methode wordt intensief besproken, aan de hand van de besproken onderwerpen heeft de deelnemer voldoende bagage om de rest zelfstandig door te nemen.

Masterclass januari 2015

Inhoud

Er wordt ingegaan op de opzet en structuur van deze nieuwe methode, met name de combinatie van bedrijfsadministratie en ERP.

De boeken uit de serie Bedrijfsadministratie met ERP bestaan elk uit tien hoofdstukken en de theorie en praktijk lopen synchroon tot op paragraafniveau toe. Gezien de relatief beperkte tijd, is inhoud van de cursus beperkt door te focussen op de belangrijkste hoofdstukken. Hieronder volgt een opsomming van de hoofdstukken uit de serie en of ze uitvoerig worden behandeld in deze cursus en waarom.

Hoofdstuk

Uitvoerig behandeld?

Reden

1.      Basis

Nee

Voorkennis

2.      Verkoopproces

Ja

Algemene structuur leren

3.      Inkoopproces

Nee

Deels spiegelend aan hoofdstuk 2

4.      HRM-proces

Nee

Betrekkelijk eenvoudig

5.      Maandafsluiting-proces

Ja

Zwaardere onderwerpen als permanence, kostenplaat- kostendrager

6.      Jaarafsluiting-proces

Ja

Nieuw onderwerp XBRL

7.      Financieringsproces

Nee

Grotendeels gelijk aan traditionele aanpak

8.      Productieproces

Ja

Specifieke materie

9.      Dienstverleningsproces

Ja

Specifieke materie

10.   Opzet en inrichting informatie systeem

Nee

Algemeen van opzet


Locatie, docenten en apparatuur

De master class wordt gegeven in of rond Utrecht, de terugkomdag kan desgewenst ook via videoconferencing vorm worden gegeven. De docenten van deze master class zijn Hans van der Hoeven en/of Coen Overgaag, beiden als auteur betrokken bij de nieuwe lesmethode en met veel ervaring op dit terrein. 

Omdat de deelnemer in staat moet zijn zelf verder te oefenen, tussen en ook na de eerste drie dagen, is het noodzakelijk dat elke deelnemer zelf meebrengt:

·         een recente notebook met daarop een browser geïnstalleerd

·         met een breedbeeld schermmaat van bij voorkeur minstens 15,6”, minimum resolutie bij voorkeur 1600x900

·         een exemplaar van beide boeken “Bedrijfsadministratie met ERP” en “Bedrijfsadministratie met ERP in Exact online” om ook voorafgaande aan de masterclass een indruk te krijgen van het totaal

Omdat de deelnemer in staat moet zijn zelf verder te oefenen, ook na de eerste drie dagen, is het noodzakelijk dat elke deelnemer zelf een recente notebook meebrengt. 

We gebruiken Exact online via een browser als Google Chrome, Firefox of Internet Explorer. De deelnemers hebben hun eigen laptop nodig om verbinding te maken met Exact online. Tussen de Master Classdagen in wordt verwacht dat de deelnemer verder werkt aan de leerstof, daarom moet de deelnemer gedurende de gehele periode van de master class toegang kunnen krijgen tot Exact online via de eigen PC op notebook. Bij sommige hogescholen zijn de beveiligingsinstellingen zodanig, dat geen toegang verkregen kan worden tot Exact online, hierop heeft de Master Classcursusleiding uiteraard geen invloed. Wel kan de deelnemer veelal toegang krijgen via de thuisPC of notebook. De organisatie kan niet instaan voor een niet of gebrekkig werkende notebook van de deelnemer of een blokkade in de toegang tot Exact online en is ook niet aansprakelijk voor onverhoopte schade die door het gebruik of het installeren van software aan de notebook ontstaat.

Op verzoek kan de master class ook op de locatie van de eigen hogeschool worden verzorgd. De data en kosten van een on site master class zijn op aanvraag. Deze optie is uiteraard alleen interessant bij deelname door een groter aantal docenten van een hogeschool. De hogeschool verzorgt in dit geval ook een vrije toegang via het netwerk tot Exact online.

Kosten

De kosten van deze driedaagse master class bedragen per persoon € 1.095, exclusief 21% BTW, de kosten van reizen en eventueel verblijf. Lunches, koffie/thee zijn wel in de prijs begrepen. 

Het maximum aantal deelnemers is 12, bij minder dan 6 deelnemers wordt de master class gecanceld.

Aanmelding

Aanmelden kan via bijgevoegd inschrijfformulier. 

Inschrijfformulier graag scannen als PDF en zenden aan masterclass@vanderhoeven.net 

Annulering

Bij onverhoopte annulering door de deelnemer is vanaf zes weken vóór de eerste datum 50% van het gehele cursusgeld verschuldigd en vanaf twee weken voor de eerste datum  100%. Maar er kan ook voor worden gekozen kosteloos een vervanger deel te laten nemen.

Certificaat

Na afloop van de terugkomdag ontvangen de deelnemers een certificaat in de vorm van een bewijs van deelname.

Data

Op verzoek. Data voor 2018 worden nog bekend gemaakt.

Programma (onder voorbehoud)


Dag 1

09:00 10:30

Kennismaking, inleiding in de theorie en bespreking van de opzet en uitwerking van de methode, alsook de geadviseerde didactische aanpak hierbij. Toegang tot de Exact-Cloud.

 

10:45 – 12:30

Theorie van de processen: wat zijn de verschillen ten opzichte van de huidige aanpak? Basishoofdstuk, daarna bespreking per proces: Verkoopproces, Inkoopproces, HR-proces

 

13:30 – 14:30

Uitgangspunten voor het werken in practica met studenten (ook: hoe lees je foutmeldingen)

 

14:30 – 16:30

Zelf aan de slag achter de PC: focus op hoofdstuk 2.

 

 

 

Dag 2

09:00 – 10:15

Theorie proces financiële maandafsluiting

 

10:15 – 12:30

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 5

 

13:30 – 14:15

Theorie proces financiële jaarafsluiting

 

14:15 – 15:15

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 6

 

15:15 – 16:30

Open discussie over opzet curriculum, over inrichting lessen en practica en over toetsingsmogelijkheden

 

 

 

Dag 3

09:00 – 10:00

Theorie productieproces

 

10:00 – 12:00

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 8

 

12:00 – 12:30

Troubleshooting, delen van ervaringen, vragenrondje

 

13:30 – 14:00

Theorie dienstverleningsproces

 

 

14:00 – 15:00

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 9

 

15:00 – 16:00

In groepen (duo’s) vervaardigen van toetsen

 

16:00 – 16:30

Plenaire recap en sluiting, uitdelen certificaten


Ċ
Hans van der Hoeven,
May 5, 2017, 1:31 AM
Ċ
Hans van der Hoeven,
May 5, 2017, 1:31 AM
ĉ
Hans van der Hoeven,
May 5, 2017, 1:31 AM
Comments