Master Class met Microsoft Dynamics NAV

Theorieboek Bedrijfsadministratie met ERP 
In vier dagen up to date

Specifiek gericht op HBO docenten

 

Theorie, gericht op de praktijk van nu

Hands-on training in Microsoft Dynamics NAV 2015®

 

Sluit aan bij “Bedrijfsadministratie met ERP”

Direct toe te passen in uw lessen


Doelgroep

HBO-docenten die het vak Bedrijfsadministratie geven en zich willen bijscholen in de meest recente ontwikkelingen in hun vakgebied om daarmee een basis te leggen voor herziening van het eigen curriculum en de uitvoering daarvan in de eigen colleges en practica. De serie “Bedrijfsadministratie met ERP”, meer concreet het theorieboek en de toepassing in Microsoft Dynamics NAV 2015  staan centraal.

Omvang en aard

De master class is een vierdaags event. In die periode wordt zowel ingegaan op de theorie, maar een fors deel van de tijd wordt besteed aan het verkrijgen of verbeteren van de eigen vaardigheid in het ERP-systeem Microsoft Dynamics NAV 2015® , de nieuwste versie. De laatste cursusdag is bedoeld om gerezen problemen te bespreken en proberen op te lossen. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij voorafgaande aan die laatste dag tijd inplant om verdere ervaring op te doen in het werken met het nieuwe programma (zowel theorie als practicum). Niet de gehele methode wordt intensief besproken, aan de hand van de besproken onderwerpen heeft de deelnemer voldoende bagage om de rest zelfstandig door te nemen.

Voor deelnemers die nog geen ervaring hebben in het werken met (een eerdere versie van) Microsoft Dynamics NAV® wordt voorafgaande aan deze master class extra een knoppentraining/-introductiedag belegd, zodat alle deelnemers met een minimale startsituatie kunnen aanvangen. Deze introdag wordt door één trainer verzorgd.

Masterclass januari 2015

Inhoud

Er wordt ingegaan op de opzet en structuur van deze nieuwe methode, met name de combinatie van bedrijfsadministratie en ERP.

De boeken uit de serie Bedrijfsadministratie met ERP bestaan elk uit tien hoofdstukken en de theorie en praktijk lopen synchroon tot op paragraafniveau toe. Gezien de relatief beperkte tijd, is inhoud van de cursus beperkt door te focussen op de belangrijkste hoofdstukken. Hieronder volgt een opsomming van de hoofdstukken uit de serie en of ze uitvoerig worden behandeld in deze cursus en waarom.

Hoofdstuk

Uitvoerig behandeld?

Reden

1.      Basis

Nee

Voorkennis

2.      Verkoopproces

Ja

Algemene structuur leren

3.      Inkoopproces

Nee

Deels spiegelend aan hoofdstuk 2

4.      HRM-proces

Nee

Betrekkelijk eenvoudig

5.      Maandafsluiting-proces

Ja

Zwaardere onderwerpen als permanence, kostenplaat- kostendrager

6.      Jaarafsluiting-proces

Ja

Nieuw onderwerp XBRL

7.      Financieringsproces

Nee

Grotendeels gelijk aan traditionele aanpak

8.      Productieproces

Ja

Specifieke materie

9.      Dienstverleningsproces

Ja

Specifieke materie

10.   Opzet en inrichting informatie systeem

Nee

Algemeen van opzet

 

Voorkennis

Voor deze cursus zijn, naast uiteraard boekhoudkundige kennis, de basisvaardigheden om te kunnen werken met Microsoft Dynamics NAV een vereiste. Omdat dat niet iedereen deze vaardigheden bezit, bestaat er de mogelijkheid om introductiedag te volgen. Tijdens deze dag worden de specifieke werking en eigenaardigheden van de Microsoft Dynamics NAV programmatuur, versie 2015 behandeld. Onder meer komen aan bod:

·        Specifieke termen

·        Soorten schermen en hun gebruik

·        Aanpassen schermen

·        Soorten filters en toepassen

·        Rapportages

·        Het algemene financiële proces

Na deze dag bent u in staat om door de programmatuur te navigeren en de structuur van de software te doorgronden.

De prijs van deze eendaagse introductiecursus is te vinden onder het kopje kosten.


Locatie, docenten en apparatuur

De master class wordt gegeven in of rond Utrecht, de terugkomdag kan desgewenst ook via videoconferencing vorm worden gegeven. De docenten van deze master class zijn Hans van der Hoeven en/of Coen Overgaag, beiden als auteur betrokken bij de nieuwe lesmethode en met veel ervaring op dit terrein. De introdag wordt verzorgd door een van beide docenten.

Omdat de deelnemer in staat moet zijn zelf verder te oefenen, tussen en ook na de eerste drie dagen, is het noodzakelijk dat elke deelnemer zelf meebrengt:

·         een recente notebook (uitsluitend draaiend op Windows 7, 8, 8.1 of 10) met daarop extern bureaublad geïnstalleerd

·         met een breedbeeld schermmaat van bij voorkeur minstens 15,6”

·         een exemplaar van beide boeken “Bedrijfsadministratie met ERP” om ook voorafgaande aan de masterclass een indruk te krijgen van het totaal

Omdat de deelnemer in staat moet zijn zelf verder te oefenen, ook na de eerste drie dagen, is het noodzakelijk dat elke deelnemer zelf een recente notebook (Windows 7, 8, 8.1 of 10) met een breedbeeld schermmaat van bij voorkeur minstens 15,6” meebrengt met MS Office 2016 of 2013 (desnoods 2010). 

Om installatieproblemen tegen te gaan én om gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen, bieden we MS Dynamics NAV 2015® in de cloud aan. De deelnemers hebben hun eigen laptop nodig om verbinding te maken met de “NAV-Cloud”. De prijs voor toegang tot deze Cloudomgeving zijn in de cursusprijs opgenomen. Tussen de Master Classdagen in wordt verwacht dat de deelnemer verder werkt aan de leerstof, daarom moet de deelnemer gedurende de gehele periode van de master class toegang kunnen krijgen tot de NAV-Cloud via de eigen PC op notebook. Bij sommige hogescholen zijn de beveiligingsinstellingen zodanig, dat geen toegang verkregen kan worden tot de NAV-Cloud, hierop heeft de Master Classcursusleiding uiteraard geen invloed. Wel kan de deelnemer veelal toegang krijgen via de thuisPC of notebook. De organisatie kan niet instaan voor een niet of gebrekkig werkende notebook van de deelnemer of een blokkade in de toegang tot de NAV-Cloud en is ook niet aansprakelijk voor onverhoopte schade die door het gebruik of het installeren van software aan de notebook ontstaat.

Op verzoek kan de master class ook op de locatie van de eigen hogeschool worden verzorgd. De data en kosten van een on site master class zijn op aanvraag. Deze optie is uiteraard alleen interessant bij deelname door een groter aantal docenten van een hogeschool. De hogeschool verzorgt in dit geval ook een vrije toegang via het netwerk tot de NAV-Cloud.

Kosten

De kosten van deze vierdaagse master class bedragen per persoon € 1.499, exclusief 21% BTW, de kosten van reizen en eventueel verblijf. Lunches, koffie/thee zijn wel in de prijs begrepen. Deelnemers die de extra introductiedag willen bijwonen, betalen daarvoor een bedrag van € 300, exclusief BTW, bovenop genoemde master class prijs. Het volgen van de introdag wordt sterk aanbevolen.

Het maximum aantal deelnemers is 12, bij minder dan 6 deelnemers wordt de master class gecanceld.

Aanmelding

Aanmelden kan via bijgevoegd inschrijfformulier. 

Inschrijfformulier graag scannen als PDF en zenden aan masterclass@vanderhoeven.net 

Annulering

Bij onverhoopte annulering door de deelnemer is vanaf zes weken vóór de eerste datum 50% van het gehele cursusgeld verschuldigd en vanaf twee weken voor de eerste datum  100%. Maar er kan ook voor worden gekozen kosteloos een vervanger deel te laten nemen.

Certificaat

Na afloop van de terugkomdag ontvangen de deelnemers een certificaat in de vorm van een bewijs van deelname.

Data

Eerste ronde 2015 (volgeboekt):
Vrijdagen 16, 23, 30 januari 2015. Terugkomdag 6 maart 2015.
Introductiedag MS Dynamics NAV voor niet-ervaren docenten 9 januari 2015.

Tweede ronde 2015 (volgeboekt):
Vrijdagen 13, 20, 27 maart  2015. Terugkomdag 17 april 2015.
Introductiedag MS Dynamics NAV voor niet-ervaren docenten 
9 januari 2015.

Op aanvraag.

Programma (onder voorbehoud)

Het programma is weergegeven op de volgende pagina

Dag 1

09:30 – 10:30

Kennismaking, inleiding in de theorie en bespreking van de opzet en uitwerking van de methode, alsook de geadviseerde didactische aanpak hierbij.

 

10:45 – 12:30

Theorie van de processen: wat zijn de verschillen ten opzichte van de huidige aanpak?
Basishoofdstuk, daarna bespreking per proces: Verkoopproces uitgebreid en beperkter: Inkoopproces, HR-proces

 

13:30 – 14:30

Uitgangspunten voor het werken in practica met studenten (ook: hoe lees je foutmeldingen)

 

14:30 – 16:30

Zelf aan de slag achter de PC: focus op hoofdstuk 2.

 

 

 

Dag 2

09:30 – 10:30

Theorie proces financiële maandafsluiting

 

10:45 – 12:30

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 5

 

13:30 – 14:30

Vervolg ochtendprogramma

 

14:30 – 15:00

Theorie proces financiële jaarafsluiting

 

15:15 – 16:30

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 6

 

 

 

Dag 3

09:30 – 10:30

Theorie productieproces

 

10:30 – 12:30

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 8

 

13:30 – 14:00

Theorie dienstverleningsproces

 

14:00 – 15:00

Zelf aan de slag achter de PC: hoofdstuk 9

 

15:15 – 16:15

Open discussie over opzet curriculum, over inrichting lessen en practica en over toetsingsmogelijkheden

 

16:15 – 16:30

Afspraak over activiteiten voor aanvang terugkomdag

 

 

 

Dag 4

09:30 – 12:30

Troubleshooting, foutmeldingen, delen van ervaringen, vragenrondje


13:30 – 15:30

In groepen (duo’s) vervaardigen van toetsen

 

15:30 – 16:30

Plenaire recap en sluiting, uitdelen certificaten

 

Ċ
Hans van der Hoeven,
Mar 21, 2017, 12:48 AM
ą
Hans van der Hoeven,
Mar 21, 2017, 12:48 AM
Ċ
Hans van der Hoeven,
Mar 21, 2017, 12:48 AM
Ċ
Hans van der Hoeven,
Mar 21, 2017, 12:48 AM
Comments