ERP en Business Management, toegelicht met Microsoft Dynamics NAV
 
  

ERP en Business Management is het eerste Nederlandstalige boek dat een koppeling legt tussen concepten van ERP en het nut voor het MKB. Deze concepten worden geïllustreerd door gebruikmaking van een veel in het MKB gebruikt ERP-systeem, Microsoft Dynamics NAV 2016. Het boek biedt nadrukkelijk geen knoppencursus, maar een praktijkgerichte handleiding voor studenten om kennis te maken met ERP-concepten. Het boek is ook bruikbaar wanneer studenten niet de beschikking hebben over Microsoft Dynamics NAV, dit ERP systeem wordt alleen ter illustratie van de concepten gebruikt. Deze vierde druk heeft meer aandacht voor IT en ERP, er is ook meer aandacht voor de administratieve organisatie in relatie tot ERP. Daarnaast is de inhoud volledig geactualiseerd en sluit aan bij Microsoft Dynamics NAV 2016.

Het boek is uitdrukkelijk geen knoppencursus, maar gaat in op de ERP concepten, die worden geïllustreerd met behulp van Dynamics NAV.

Elk hoofdstuk kent een duidelijke structuur en opbouw, is voorzien van veel praktijkgerichte voorbeelden en bevat een kernbegrippenlijst en een aantal opgaven. Op www.beheersenvanbedrijfsprocessen.noordhoff.nl   staan onder andere PowerPoint-presentaties en antwoordindicaties van de opdrachten.

In het boek worden de volgende onderwerpen behandeld:

·        Kennismaking met bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, ERP en Business Management

·        ERP nader toegelicht

·        Microsoft Dynamics NAV

·        AO, IT-controls en ERP-systemen

·        Marketing en Verkoopproces: de O2C-cycle

·        Supply Chain Management, Inkoopproces & Opslagproces: de P2P-cycle

·        Supply Chain Management,en Productieproces

·        Financieel beheersingsproces

·        Human Resource Management

·        Selectie, Implementatie en Change Management

Het boek is in juni 2008 op de markt gekomen, in februari 2010 verscheen de tweede herziene druk,  in januari 2013 de derde herziene druk. 
In de zomer van 2016 is de geheel herziene vierde druk verschenen. Het boek worden uitgegeven door Noordhoff Uitgevers.
Uit het Woord vooraf van deze vierde druk:
Het blijkt opnieuw dat de belangstelling voor dit boek groot is. Veel hogescholen in Nederland en ook in België gebruiken het boek, vaak als verplichte literatuur.
Deze vierde druk is sterk herzien. Zo is er een nieuw hoofdstuk 4 toegevoegd, dat handelt over IT en administratieve organisatie, uiteraard in relatie tot ERP. Dit sluit aan bij een grotere nadruk op IT bij veel opleidingen die dit boek gebruiken. Daardoor zijn de daaropvolgende hoofdstukken hernummerd. Het onderdeel workflowmanagement is verhuisd naar hoofdstuk 4. Voorts is ook in de bestaande tekst veel aangepast, om het boek weer up-to-date te maken. Zo is met name hoofdstuk 3 aanzienlijk gewijzigd. Verder is  hoofdstuk 10 sterk aangepast aan de actualiteit. In veel hoofdstukken is daarnaast ook veel meer aandacht gegeven aan MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de administratieve organisatie binnen bedrijfsprocessen, hierbij wordt meteen een link gelegd naar ERP. Door deze ingrijpende veranderingen zijn ook de opgaven op een aantal plaatsen aangepast. Deze druk is daarom niet bruikbaar naast de vorige.
Inmiddels is een aantal hogescholen overgestapt op Microsoft Dynamics 2015. Deze vierde druk maakt echter gebruik van de allernieuwste versie op het moment van herzien, dat is Microsoft Dynamics NAV 2016. De herkenning met de voorgaande versie (NAV 2015) is echter heel groot, dus de aansluiting levert in de praktijk naar verwachting geen problemen op.
Verder is zoals bekend is een groot aantal meerkeuzeopgaven voor studenten als oefenmateriaal beschikbaar op de website www.beheersenvanbedrijfsprocessen.noordhoff.nl
Aan de opzet, structuur en leesbaarheid en toegankelijkheid is niet gesleuteld, omdat hierop zeer positieve reacties zijn ontvangen. 

320 pagina's
ISBN: 
978-90-01-87593-0