Welkom!

De nieuwste vierde druk (verschijnt augustus 2016):
       
Vanderhoeven.net is een website die informatie biedt over de auteursdiensten van Educational Services in Vlijmen. Hans van der Hoeven is als auteur voor het Hoger Onderwijs actief op de gebieden van ERP/Business Management, Administratieve Organisatie en Bedrijfsadministratie.

 
De vierde herziene druk verschijnt in augustus 2016.


Deze vierde druk is sterk herzien. Zo is er een nieuw hoofdstuk 4 toegevoegd, dat handelt over IT en administratieve organisatie, uiteraard in relatie tot ERP. Dit sluit aan bij een grotere nadruk op IT bij veel opleidingen die dit boek gebruiken. Daardoor zijn de daaropvolgende hoofdstukken hernummerd. Ook is het onderdeel workflowmanagement verhuisd naar hoofdstuk 4. Voorts is ook in de bestaande tekst veel aangepast, om het boek weer up to date te maken. Zo is met name hoofdstuk 3 sterk gewijzigd. Ook hoofdstuk 10 is sterk aangepast aan de actualiteit. In veel hoofdstukken is daarnaast ook veel meer aandacht gegeven aan MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de administratieve organisatie binnen bedrijfsprocessen, hierbij wordt meteen een link gelegd naar ERP. Door deze ingrijpende veranderingen zijn ook de opgaven op een aantal plaatsen aangepast. Deze druk is daarom niet bruikbaar naast de vorige.

Inmiddels is een aantal hogescholen overgestapt op Microsoft Dynamics 2015. Deze vierde druk maakt echter gebruik van de allernieuwste versie op het moment van herzien, dat is Microsoft Dynamics NAV 2016. De herkenning met de voorgaande versie (NAV 2015) is echter heel groot, dus de aansluiting levert in de praktijk naar verwachting geen problemen op.Ook zijn er opgaven toegevoegd en het boek is uitgevoerd in full-colour, hetgeen de leesbaarheid van de illustraties sterk verbetert. Door de vele wijzigingen is deze druk niet bruikbaar naast de voorgaande. Verder is een groot aantal meerkeuzeopgaven door studenten te oefenen via de website van Noordhoff uitgevers.
Aan de opzet, structuur en leesbaarheid en toegankelijkheid is niet gesleuteld, omdat hierop erg positieve reacties zijn ontvangen. 

Inhoudsopgave vierde druk:

Studiewijzer

1 Kennismaking met bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, ERP en Business Management

1.1 Van bedrijfsfunctie naar bedrijfsproces
1.2 ERP en procesmodelleren
1.3 ERP en Business Management
Kernbegrippenlijst
Opgaven

2 ERP nader toegelicht

2.1 ERP in historisch perspectief
2.2 ERP II, ofwel extended ERP
2.3 Voordelen en nadelen van ERP
2.4 Leveranciers van ERP-systemen
Kernbegrippenlijst
Opgaven

3 Microsoft Dynamics NAV

3.1 Algemene introductie van Microsoft Dynamics NAV
3.2 Role Tailored Client
3.3 Web Client, Tablet Client en Phone Client
3.4 Enkele bijzonderheden bij het gebruiken van ERP-systemen
3.5 Add-ons en branchetoepassingen
3.6 Workflowmanagement
3.7 Training en opleiding
3.8 Nieuwe versies van Dynamics NAV
Kernbegrippenlijst
Opgaven

4 AO, IT-Controls en ERP-systemen

4.1 Informatieverzorging en administratieve organisatie
4.2 General Computer Controls en Application Controls
4.3 Autorisatie van transacties
4.4 Controletechnische functiescheiding
4.5 Risicobeheersing: COSO en COBIT
4.6 Cloudcomputing
4.7 Andere belangrijke IT-ontwikkelingen
Kernbegrippenlijst
Opgaven


5 Marketing & Verkoopproces: O2C-cycle

5.1 Klant
5.2 Verkoopproces (O2C-cycle)
5.3 Marketing
5.4 Customer Relationship Management
5.5 Analyses
Kernbegrippenlijst
Opgaven

6 Supply Chain Management, Inkoopproces & Opslagproces: P2P-cycle

6.1 Leverancier en artikel
6.2 Inkoopproces (P2P-cycle)
6.3 Andere inkoopprocessen
6.4 Opslagproces
6.5 Supply Chain Management
6.6 Analyses
Kernbegrippenlijst
Opgaven

7 Supply Chain Management en Productieproces

7.1 Artikel: materiaal en eindproduct
7.2 Soorten productieprocessen
7.3 De fasen productievoorbereiding en productieuitvoering
7.4 Productievoorbereiding
7.5 Productie-uitvoering
7.6 Product versus project
7.7 Research en development en Product Lifetime Cycle
7.8 Enkele voorbeelden van productiebedrijven met Dynamics NAV
7.9 Service Management
7.10 Analyses
Kernbegrippenlijst
Opgaven

8 Financieel beheersingsproces

8.1 Financiële beheersing
8.2 Registraties vanuit andere processen en het grootboek
8.3 Betalingsverkeer
8.4 Corporate governance, externe en interne verslaggeving
8.5 Rapportagemogelijkheden en Business Intelligence
8.6 Controller en ERP
8.7 Deelnemingen en intercompany transacties
8.8 Vaste activa
Kernbegrippenlijst
Opgaven

9 Human Resource Management

9.1 Stamgegevens HRM
9.2 Werving, selectie en indiensttreding
9.3 Competentiemanagement en beoordeling
9.4 Afwezigheidsregistratie
9.5 Kosten van personeel en salarisverwerking
9.6 Relaties met andere processen
9.7 Analyses
Kernbegrippenlijst
Opgaven

10 Selectie, Implementatie en Change Management

10.1 Selectie van een ERP-systeem
10.2 Implementatie
10.3 Change Management
10.4 Versiebeheer, upgrades en updates
10.5 Master Data Management
Kernbegrippenlijst
Opgaven

Lijst van afkortingen

Bijlage: Standaardgrootboekrekeningsschema voorbeeldbedrijf Cronus Nederland

Literatuuroverzicht

Illustratieverantwoording

Register


 
In juli 2009 is de Engelstalige editie van dit boek verschenen, ook in de NAV2009 variant.


2010-2011: Actualisering Bedrijfsadministratie bij BE en AC:
Hans van der Hoeven is voorzitter van de actualiseringscommissie Bedrijfsadministratie van het landelijk opleidingsoverleg Bedrijfseconomie (LOOBE) en Scholenoverleg Accountancy (SO-AC). In het voorjaar van 2011 is de nieuwe curriculumopzet gepresenteerd bij LOOBE en SO-AC. Een artikel van zijn hand verscheen in het najaar van 2010 in het Tijdschrift voor Administratie (hier in PDF te downloaden). Logischerwijze is een van de wijzigingen het meer integreren van ERP en BA. Daarnaast is een proces-georiënteerde aanpak doorgevoerd en is meer praktijk opgenomen.
 
Verzoeken kunnen worden gedaan via de e-mail: