Microsoft heeft een eigen afdeling die het (Hoger) Onderwijs wil ondersteunen met bedrijfsapplicaties, zoals

  • Dynamics 365 Business Central
  • Power BI
  • PowerApps

Deze afdeling te te bereiken onder dit webadres. Mailen (Engelstalig) kan naar baac@microsoft.com

Hans van der Hoeven is een van de founding fathers van de EMEA Advisory Council van deze community: een gremium van docenten en hoogleraren dat gevraagd en ongevraagd Microsoft adviseert op het terrein van ondersteuning van het Hoger Onderwijs met de business applications.

Na 9 jaren actief membership is hij nu (als enige wereldwijd met deze status) officieel enkele jaren emeritus member van de council en adviseert nu meer op afstand.

Microsoft Learning for Educators (MSLE)

Vanaf 1 juli 2022 tot 1 juli 2024 is een migratieperiode van toepassing voor hogescholen en universiteiten die nu lid zijn van het BAAC-programma. Zij kunnen zich (docenten als individu of scholen als instelling) registreren bij MSLE. Daarmee krijgen scholen toegang tot de wereldwijde leeromgeving van Microsoft. Dit betreft zowel gratis toegang tot Learningcourses alsook tot (goedkopere of gratis) vouchers voor Microsoftexamens. In Nederland werken we niet zoveel met dit onderwijsmateriaal, omdat dit erg gericht is op beheersing van een bepaalde applicatie, terwijl hogescholen en universiteiten in Europa veelal kiezen voor onderwijs in concepten en de applicatie als illustratie gebruiken. Anders gezegd: In Europa gaan we niet voor de knoppen, maar voor de concepten (bijvoorbeeld van bedrijfsprocessen).

Scholen die nu in het BAAC-programma zitten, kunnen tot 1 juli 2023 toetreden tot MSLE onder minder strikte voorwaarden: een aanrader om dus bijtijds over te stappen.

Wat wel van belang is: Na 1 juli 2024 vervallen de licenties om Business Central (of NAV) on premise te gebruiken. Dat is de wijze waarop nu alle hogescholen die Business Central gebruiken, ook opereren. Het ziet ernaar uit dat hogescholen dus na 1 juli 2024 geen gebruik meer kunnen maken van Business Central.

Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre Microsoft (wereldwijd) ook het gebruik van Business Central online met eigen onderwijsmateriaal gaat ondersteunen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Wordt vervolgd.