Microsoft heeft een eigen afdeling die het (Hoger) Onderwijs wil ondersteunen met bedrijfsapplicaties, zoals

  • Dynamics 365 Business Central
  • Power BI
  • PowerApps

Deze afdeling te te bereiken onder dit webadres. Mailen (Engelstalig) kan naar baac@microsoft.com

Hans van der Hoeven is een van de founding fathers van de EMEA Advisory Council van deze community: een gremium van docenten en hoogleraren dat gevraagd en ongevraagd Microsoft adviseert op het terrein van ondersteuning van het Hoger Onderwijs met de business applications.

Na 9 jaren actief membership is hij nu (als enige wereldwijd met deze status) officieel enkele jaren emeritus member van de council en adviseert nu meer op afstand.