Voor docenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs is er een docentenplatform, waar nieuwtjes en ervaringen worden uitgewisseld. Ook Vlaamse collega’s kunnen zich aansluiten.

Er is jaarlijks een landelijke onderwijsdag (meestal in januari). De laatste is gehouden op 20 januari 2021, dit keer een live event (online).

De stuurgroep van het platform staat onder voorzitterschap van Jan van Rossum van Hogeschool Utrecht. Jan heeft in 2021 het voorzitterschap overgenomen. In de stuurgroep hebben hogeschooldocenten zitting, daarnaast zijn Microsoft Nederland en de Microsoftpartners GAC Business Solutions en Prodware vertegenwoordigd.

Door de stuurgroep wordt overlegd met de scholen, Microsoft en partners over onder andere welke versie van de software gebruikt kan worden.

Op internationaal niveau is er de Microsoft Business Applications Academic Community actief.