Vooraankondiging: de zesde druk is inmiddels in voorbereiding en zal in juni 2022 als 100% digitale en interactieve uitgave verschijnen bij edumundo.com.

De bestaande vijfde druk (in boekvorm dus) blijft nog even beschikbaar bij Noordhoff.

Titel: ERP en Business Management

Auteur: Hans van der Hoeven

Verschenen: 5e druk, 2019 bij Noordhoff

ISBN: 97890015904444

Ga naar de webpagina van Noordhoff voor dit boek

ERP en Business Management is het eerste Nederlandstalige boek dat een koppeling legt tussen concepten van ERP en het nut voor het MKB. Deze concepten worden geïllustreerd door gebruikmaking van een veel in het MKB gebruikt ERP-systeem, Microsoft Dynamics 365 Business Central. Het boek biedt nadrukkelijk geen knoppencursus, maar een praktijkgerichte handleiding voor studenten om kennis te maken met ERP-concepten. Het boek is ook bruikbaar wanneer studenten niet de beschikking hebben over Microsoft Dynamics Dynamics, dit ERP systeem wordt alleen ter illustratie van de concepten gebruikt. Deze vierde druk heeft meer aandacht voor IT en ERP, er is ook meer aandacht voor de administratieve organisatie in relatie tot ERP. Daarnaast is de inhoud volledig geactualiseerd en sluit aan bij Microsoft Dynamics Dynamics 365 Business Central.

Het boek is uitdrukkelijk geen knoppencursus, maar gaat in op de ERP concepten, die worden geïllustreerd met behulp van Business Central.

Elk hoofdstuk kent een duidelijke structuur en opbouw, is voorzien van veel praktijkgerichte voorbeelden en bevat een kernbegrippenlijst en een aantal opgaven.

Op www.beheersenvanbedrijfsprocessen.noordhoff.nl staan onder andere PowerPoint-presentaties en antwoordindicaties van de opdrachten.


In het boek worden de volgende onderwerpen behandeld:

· Kennismaking met bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, ERP en Business Management

· ERP nader toegelicht

· Microsoft Dynamics 365 Business Central

· AO, IT-controls en ERP-systemen

· Marketing en Verkoopproces: de O2C-cycle

· Supply Chain Management, Inkoopproces & Opslagproces: de P2P-cycle

· Supply Chain Management en Productieproces

· Financieel beheersingsproces

· Human Resource Management

· Selectie, Implementatie en Change Management

Alweer de vijfde druk… Het boek is in juni 2008 op de markt gekomen, in 2019 is de geheel herziene vijfde druk verschenen. Het boek wordt uitgegeven door Noordhoff Uitgevers.

Aan de opzet, structuur en leesbaarheid en toegankelijkheid is niet gesleuteld, omdat hierop zeer positieve reacties zijn ontvangen.