home

Welkom bij vanderhoeven.net:

DRS. Hans van der Hoeven

In deze overzichtspagina introduceer ik de boeken die verschenen zijn.

Daarnaast verricht ik advies- en consultancydiensten.

Verder verzorg ik Masterclasses voor docenten (hogescholen) en spring ik op verzoek tijdelijk op hogescholen in om studenten te begeleiden.


Via het navigatiemenu aan de bovenzijde, kunt u de verschillende pagina's bekijken.

Inleiding ERP

In februari 2020 is het boekje Inleiding ERP met Microsoft Dynamics 365 Business Central verschenen. Het is een bewerking van een eerdere uitgave voor Dynamics NAV. Verkrijgbaar bij Studiebijdehand of de boekhandel.

Het boek voorziet in de behoefte om een simpele algemene inleiding in het werken met Business Central in handen te hebben. Idealiter in combinatie met een conceptueel boek, zoals ERP en Business Management, zie verderop deze pagina.

Bedrijfsadministratie met ERP

Bedrijfsadministratie met ERP is als serie een groot succes in het Nederlandse Hoger Onderwijs. Steeds meer scholen stappen over op deze methode, omdat hiermee een uitstekende aansluiting wordt verkregen naar de beroepspraktijk van nu. De methode volgt de loop van bedrijfsprocessen en gaat uit van een geïntegreerde geautomatiseerde financiële administratie.

In de zomer van 2020 is de tweede druk verschenen van de serie:

Bedrijfsadministratie met ERP

(theorieboek, ISBN 978-90-01-99090-1)

Bedrijfsadministratie met ERP in Microsoft Dynamics 365 Business Central

(praktijkboek, ISBN 978-90-01-836-207)

Business Central is de opvolger van Dynamics NAV.

Verkrijgbaar via Noordhoff of de boekhandel.

ERP en Business Management

De sterk herziene vijfde druk van het Nederlandstalige boek "ERP en Business Management" is verschenen in juli 2019, ook deze is geïllustreerd met Microsoft Dynamics 365 Business Central (de opvolger van NAV). Het boek wordt bij veel opleidingen in Nederland en België gebruikt. In tegenstelling tot Bedrijfsadministratie met ERP zijn er geen opdrachten die in het ERP-systeem kunnen worden uitgevoerd. Het is een boek dat ingaat op de concepten en is meer op het terrein van bedrijfskunde en/of administratieve organisatie in te zetten.

Verkrijgbaar via Noordhoff of de boekhandel.

Vooraankondiging: de zesde druk is inmiddels in voorbereiding en zal in april 2022 als 100% digitale en interactieve uitgave verschijnen bij edumundo.com.
De bestaande vijfde druk (in boekvorm dus) blijft nog even beschikbaar bij Noordhoff.

Inleiding Administratieve Organisatie

Hans van der Hoeven verleende ook medewerking aan de laatste drukken van "Inleiding Administratieve Organisatie", de laatste wordt sinds mei 2017 uitgegeven. Ook hierbij is de ERP-gedachte verwerkt.

Auteurs: Jan-Carel Bast en Hans van der Hoeven.

Verkrijgbaar via Noordhoff of de boekhandel.

ERP and Business Processes (English)

(discontinued)

This book was a translation of ERP an Business Management and was used worldwide. I only wrote the first edition in 2009 and this book is no longer available.

Meer informatie? Mail naar info@vanderhoeven.net