OMVANG EN AARD

De master class is een vierdaags event met een totale studielast van ongeveer 80 uur, waarvan 45 uur zelfstudie. De vier dagen worden in overleg met de hogeschool bepaald. In die periode wordt zowel ingegaan op de theorie, maar een fors deel van de tijd wordt besteed aan het verkrijgen of verbeteren van de eigen vaardigheid in het ERP-systeem Microsoft Dynamics. Op dit moment is dat Microsoft Dynamics 365 Business Central. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze buiten de ingeroosterde dagen zelf met de methode en met Dynamics aan de slag gaan om zich hiermee vertrouwd te maken.

De inhoud van de master class wordt in samenspraak met de hogeschool, waarvoor de training wordt verzorgd, bepaald. Veelal kiest een hogeschool voor het onderaan weergegeven programma, maar ook maatwerk is mogelijk. Vaak is de laatste cursusdag bedoeld om de tijdens zelfstudie gerezen problemen te bespreken en proberen op te lossen. Van de cursist wordt immers verwacht dat hij/zij voorafgaande aan die laatste dag tijd inplant om verdere ervaring op te doen in het werken met het nieuwe programma (zowel theorie als practicum). Niet de gehele methode wordt intensief besproken, aan de hand van de besproken onderwerpen heeft de deelnemer voldoende bagage om de rest zelfstandig door te nemen.

Voor deelnemers die nog geen ervaring hebben in het werken met (een eerdere versie van) Microsoft Dynamics wordt op verzoek voorafgaande aan deze master class extra een knoppentraining/-introductiedag belegd, zodat alle deelnemers met een minimale startsituatie kunnen aanvangen. Deze introdag wordt door één trainer verzorgd en wordt afzonderlijk berekend.

INHOUD

Er wordt ingegaan op de opzet en structuur van deze (relatief nieuwe) methode, met name de combinatie van bedrijfsadministratie en ERP.

De boeken uit de serie Bedrijfsadministratie met ERP bestaan elk uit tien/elf hoofdstukken en de theorie en praktijk lopen synchroon tot op paragraafniveau toe. Gezien de relatief beperkte tijd, is inhoud van de cursus beperkt door te focussen op de belangrijkste hoofdstukken. Hieronder volgt een opsomming van de hoofdstukken uit de serie en of ze uitvoerig worden behandeld in deze cursus en waarom. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btu8KnvOwWkJ4twRscowPtDKqyk_qjdGqVaTL3y5CiY/htmlembed?authuser=0

VOORKENNIS

Voor deze cursus zijn, naast uiteraard boekhoudkundige kennis, de basisvaardigheden om te kunnen werken met Microsoft Dynamics een vereiste. Omdat dat niet iedereen deze vaardigheden bezit, bestaat er de mogelijkheid om introductiedag te volgen. Tijdens deze dag worden de specifieke werking en eigenaardigheden van de Microsoft Dynamics 365 Business Central programmatuur behandeld. Onder meer komen aan bod:

· Specifieke termen

· Soorten schermen en hun gebruik

· Aanpassen schermen

· Soorten filters en toepassen

· Rapportages

· Het algemene financiële proces

Na deze dag bent u in staat om door de programmatuur te navigeren en de structuur van de software te doorgronden.

LOCATIE, DOCENTEN EN APPARATUUR

De master class wordt gegeven in een cursuslokaal van de betreffende hogeschool. De docenten van deze master class zijn Hans van der Hoeven en/of Coen Overgaag, beiden als auteur betrokken bij deze lesmethode en met veel ervaring op dit terrein.

Omdat de deelnemer in staat moet zijn zelf verder te oefenen, tussen en ook na de eerste drie dagen, is het noodzakelijk dat elke deelnemer zelf meebrengt:

· een recente notebook (draaiend op Windows 10) met toegang tot Microsoft Dynamics Business Central (van de eigen hogeschool) met een breedbeeld schermmaat van bij voorkeur minstens 15,6”

· een exemplaar van beide boeken “Bedrijfsadministratie met ERP” in de tweede druk om ook voorafgaande aan de masterclass een indruk te krijgen van het totaal

De hogeschool zorgt voor een werkende instance van Microsoft Dynamics 365 Business Central, in de versie als overeengekomen. Tevens hebben de deelnemers toegang tot een eigen oefenbedrijf in dat systeem, niet alleen tijdens de master classdagen, maar ook voor en tijdens de master classperiode buiten de cursusdagen. De organisatie van deze master class kan niet instaan voor een niet of gebrekkig werkende notebook van de deelnemer of een blokkade in de toegang tot het Dynamics systeem en is ook niet aansprakelijk voor onverhoopte schade die door het gebruik of het installeren van software aan de notebook ontstaat.

KOSTEN

De kosten van deze vierdaagse master class zijn op aanvraag beschikbaar. Mail naar masterclass@vanderhoeven.net

Het maximum aantal deelnemers is 12. Uiteraard worden de deelnemers alle vier de dagen verwacht.

ANNULERING

Bij onverhoopte annulering door de hogeschool is vanaf zes weken vóór de eerste datum 50% van het gehele cursusgeld verschuldigd en vanaf twee weken voor de eerste datum 100%.

CERTIFICAAT

Na afloop van de terugkomdag ontvangen de deelnemers een certificaat in de vorm van een bewijs van deelname.

DATA

Op aanvraag/in overleg.